Specialtvätt i Österbotten

Vi finns i Esse och utför specialtvätt av olika stora och besvärliga objekt i Österbotten. Vi tar med oss alla nödvändiga maskiner. Vid behov kan vi beställa skylifter/lyftannordningar av våra samarbetspartner, för att nå upp till höga objekt som byggnadsfasader och tak. Vi använder högtryckstvätt och höga temperaturer vid specialtvätt, för att få bästa möjliga tvättresultat. Vi använder den senaste teknologin, t.ex. kameror, för att säkerställa kvaliteten.

Högtryckstvätt

Högtryckstvätten avlägsnar smutsen, även om den fått gro in under lång tid. Vi använder  Kränzle 1165.  Kränzle-maskinen är eldriven och matar ut 19 liter vatten per minut, och arbetstrycket når upp till 160 bar. Högtryckstvättningen lämpar sig för bland annat taktvätt och rengöring av industrimaskiner samt tvätt av ladugårdar, svinstior och hönshus.

Tvättjänsten som kommer till kunden

Pohjanmaan Erikoispalvelut kommer till sina kunder i Österbotten. Vi har med oss alla nödvändiga kemikalier och alla maskiner som vi behöver. Vi är en heltäckande tvättjänst och vi har med oss alla högklassiga produkter och kemikalier som behövs för rengöringen. Vi använder i huvudsak inhemska produkter från Finn-Elox. Användningen av alla rengöringsmedel sker säkert av kompetenta och yrkeskunnig personal.

Rengöring av lantgårdar

Vi tvättar noggrant olika typer av objekt på lantgårdar, t.ex. ladugårdar, svinstior, hönshus och till och med spannmålssilon från golv till tak. Vi avsluta alltid rengöringen på lantgårdar med en desinficering. Hos oss hittar du effektiva verktyg för grundliga saneringstvättar och desinficeringar, t.ex. i fall då någon sjukdom lyckats sprida sig till produktionsdjurens utrymmen. I vår maskinpark finns även en kalkningsmaskin, som ger färdig kalkblandning med pH-värdet 14. Kalkblandingen eliminerar garanterat alla bakterier och fungerar lika bra som desinficeringsmedlen. Vi utför olika rengöringsarbeten på lantbruk även med hjälp av högtryckstvätt. Vi utför saneringsarbeten enligt anvisningar från experterna vid ETT.

Beställ dina nödvändiga specialtvättar hos Pohjanmaan Erikoispalvelut

Fråga mer om våra specialtvätt-, monterings-/installations- och plastsvetsningstjänster eller lämna en offertförfrågan genom att ringa oss eller skicka ett meddelande via kontaktformuläret.