Fällning av trädgårdsträd i Vasa och hela Österbotten

Ta kontakt

Pohjanmaan Erikoispalvelut Oy utför pålitligt och säkert fällning av trädgårdsträd i olika storlekar. Vi utför trädfällning i Vasa och i hela Österbotten- regionen året runt - även på vintern! På kundens begäran kan vi göra ved av de fällda träden eller föra bort dem till en återvinningscentral på kundens vägnar. Prissättningen för trädfällning baserar sig på offerter.

Direkt trädfällning

Direkt trädfällning är en enkel och vanlig metod för avverkning. Härvid fälls trädet exakt i en önskad riktning. Om avverkningen inte kan ske som
direktfällning använder vi en annan träfällningsteknik, till exempel
klättringsavverkning.

Klättringsavverkning

Vi utför trädfällning vid behov så som klättringsavverkning. Detta om t.ex.
trädgrenar sträcker sig över taket på en byggnad eller om det finns andra
planteringar som ska skyddas eller om utrymmet runt trädet är begränsat. Vid
klättringsavverkning gallras först trädens grenar, därefter fälls kronan och
först till slut fälls trädstammen.

Problemträd

Vi utför också genomtänkt och säker avverkning av problemträd. Problemträd
är speciellt murkna eller stora träd. Ibland har också ett träd vuxit för nära
en kraftledning eller en väg. Då måste fällningen utföras på ett kontrollerat
och professionellt sätt. Vi tar hand om fällningen av problemträd även i trånga
utrymmen och utan att skada miljön.

Röjningsarbeten

Vi erbjuder också hjälp med olika röjningsarbeten, till
exempel efter en storm.

Pohjanmaan Erikoispalvelut Oy

Storgjutovägen 265, 

68810 Ytteresse

*Obligatoriska fält

Man får i framtiden skicka anbud och information till mig.

Yhteydenottokuvake

Ring för en offert på fällning av
trädgårdsträd i Vasa eller någon annanstans i Österbotten!

Kontaktuppgifter